Bilgi

Kıymetli Evrak Nedir? Özellikleri ve Türleri Nelerdir?

Kıymetli evrak; üzerinde hak yazılı olan ve ibraz edilmeden hak iddia etmenin mümkün olmadığı belgelere verilen isimdir. Kıymetli evrak nakit para yerine de geçebilmektedir. Kişiden kişiye devredilebilen kıymetli evraklar, para yerine de geçtikleri için ticaret hayatında sıklıkla tercih edilmektedirler. Devredilme usullerine ve bağlı oldukları kanunlara göre farklı çeşitleri bulunan evraklardır.

Kıymetli Evrakın Tanımı Nedir?

Kıymetli evrak ifadesi; piyasa kapsamında para olarak kullanılan üzerinde hakkın yazılı olduğu belgeleri kapsamaktadır. Hem yatırım amaçlı hem de ticaret alanında sıklıkla tercih edilen evraklardır. Emre yazılı ve hamiline yazılı çeşitleri bulunmaktadır.

Kıymetli Evrakların Nitelikleri Nelerdir?

Kıymetli evrakların özellikleri; belirli bir miktarda ve kalitede olmalarıdır. Kısıtlı oldukları için kıymetli evrak olarak isimlendirilmektedirler. Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu standartlarına göre çıkartılmakla beraber tekrar çıkartılmayan kıymetli evraklardır. Ancak menkul kıymetlerin istenildiği zaman tekrar çıkartılabilmesi mümkündür. Kıymetli evrak yatırımı yapacak olan yatırımcı ile satıcı arasında sözlü ya da yazılı borç alacaklı ilişkisi kurulduğu için bağımsız sözleşme yapılmaktadır. Hem devredilebilme hem de nakde çevrilebilme özelliği bulunan yatırım enstrümanlarıdır.

Kıymetli Evrakların Çeşitleri Nelerdir?

Kıymetli evrak türleri; kambiyo senetleri ve menkul kıymetler olarak iki grupta incelenmektedir. Kıymetleri evrakların bazıları Türk Ticaret Kanunu’na, bazıları Türk Medeni Kanunu’na ve bazıları da Sermaye Piyasası Kanunu’na göre sınıflandırılmaktadır. Devir işlemleri de bağlı oldukları kanuna göre yapılmaktadır. Kıymetli evrak türleri ve alt grupları aşağıdaki gibidir:

  • Kambiyo senetleri: Türk Ticaret Kanunu kapsamında işlem görmektedirler. Çek, poliçe ve bono; kambiyo senedi adı altında işlem görmektedir. Nakde çevrilmesi hızlı olarak kıymetleri evraklardandır. Riskli olmayan yatırım araçlarındandır. Güvenilir olmasının yanı sıra bağımsız sözleşme olduğu için de yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.
  • Menkul kıymetler: Tahviller, hazine bonoları, hisse senetleri, ipotekli borç senetleri gibi kıymetli evraklar; menkul kıymetler başlığı altında sınıflandırılmaktadır. Menkul kıymetlerden bazıları sabit ve bazıları değişken getirilere sabittir. Bu nedenle yatırımcılar riskler doğrultusunda menkul kıymet araçlarından kendileri için uygun olanı tercih etmektedirler. Hisse senetleri daha riskli görülen kıymetli evrak çeşidi olmaktadır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir